سلێمانی – گروپی دڵخواز پێشانگه‌یەكی شێوەكاری بۆ ١٧٤ شێوەكار كرده‌وە ١٢/٧/٢٠١٧Source:Site Kurdistan ART
Photo: Tazhan S Gharib


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...