مونومینتی ایزیرتو له مه یدانی ئه سکه نده ری بوکان


مونومینتی ایزیرتو به دیزانیکی نوی که ناسنامه ی شاری بوکانه به دیزاینی هیمن قا ره مانی و یاریده ری شاره داری بوکان ساز ده بیت. ئه م مونومینته به شیوه ییکی ئایینی دیزاین کراوه و ده توانی وه ک ناسنامه ی شاره که و ده روبه ری ببیته هوی ناساندنی میژووی ئه م شاره و هه روه ها له جوانکاری شاره که دا  رولیکی تایبه تی هه بیت.

Mam Jalal’s Statue, in south of Kurdistan په‌یكه‌ری مام جلال


په‌یكه‌ری مام جلال دروستكراوه‌ له‌ لایه‌ن په‌یكه‌رسازی كورد ئاسۆ كانه‌بی

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...